Πρόοδος προγράμματος

Πρώτο έτος προγράμματος

Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος η ομάδα έργου εστίασε στην υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων: (α) στον απαραίτητο σχεδιασμό για την ομαλή υλοποίηση των διαχειριστικών παρεμβάσεων στις νησίδες, οι οποίες αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος, (β) την επικαιροποίηση της γνώσης γύρω από τον πληθυσμό του Μαυροπετρίτη στις περιοχές του προγράμματοςκαι, (γ) στον προσδιορισμό των περιοχών όπου οι Μαυροπετρίτες τρέφονται και αυτών που τα μεταναστευτικά μικρόπουλα αξιοποιούν για τον ανεφοδιασμό τους κατά τη στάση τους στις νησίδες.

 

Συγκεκριμένα, η ομάδα έργου συνέταξε επιχειρησιακά σχέδια για την κατασκευή τεχνητών φωλιών και την απομάκρυνση αρουραίων από τις νησίδες, καθώς και για τη δημιουργία «οάσεων ανεφοδιασμού» για τα στρουθιόμορφα στο νησί των Αντικυθήρων. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα, μέσω της πραγματοποίησης διεθνούς συνάντησης εργασίας με τη συμμετοχή πάνω από 30 επιστημόνων και εκπροσώπων αρμοδίων φορέων από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Οι ομάδες πεδίου ήδη από το φθινόπωρο του 2014 ξεκίνησαν την απογραφή του πληθυσμού του είδους σε 5 από τις 7 περιοχές του προγράμματος. Επίσης,τα Αντικύθηρα αποτέλεσαν την κύρια περιοχή υλοποίησης προπαρασκευαστικών δράσεων για το πρώτο έτος, όπου πραγματοποιήθηκαν:

  • καταγραφές για τα πρότυπα ανεφοδιασμού των μικρόπουλων μέσω οπτικών παρατηρήσεων και χρήσης VHF πομπών και χρωματιστών δαχτυλιδιών
  • καταγραφές συμπεριφοράς των Μαυροπετριτών για την αξιολόγηση των πεδίων τροφοληψίας του είδους μέσω οπτικών παρατηρήσεων

 

Παράλληλα, το πρόγραμμα υποστήριξε αποστολή στη Μαδαγασκάρη για μελέτη των περιοχών διαχείμασης Μαυροπετρίτη, όπου συλλέχθηκαν στοιχεία για τις περιοχές που αξιοποιούνται από το είδος στο νησί καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζει εκεί.

 

Με την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων οι ομάδες πεδίου επικεντρώθηκαν στην κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε νησίδες της Σκύρου.

 

Όσον αφορά τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος, η ομάδα έργου σχεδιάσε και ξεκίνησε την υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των τουριστών των περιοχών του προγράμματος. Εκτός από την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε, η ομάδα έργου δημιούργησε και σελίδα facebook, ενώ παράλληλα εξέδωσε και το πρώτο ηλεκτρονικό newsletter του προγράμματος.

 

Δεύτερο έτος προγράμματος

Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος η ομάδα έργου εστίασε στην ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων,και στη συνέχεια προχώρησε στην έναρξη και υλοποίηση των διαχειριστικών δράσεων στις νησίδες.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων οι ομάδες πεδίου ολοκλήρωσαν (α) την απογραφή του πληθυσμού και (β) την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Μαυροπετρίτη στις υπόλοιπες αποικίες των περιοχών μελέτης, και (γ)την αξιολόγηση του προτύπου ανεφοδιασμού των μεταναστευτικών μικρόπουλων στα Αντικύθηρα, στο πλαίσιο της οποίας εκπονήθηκε και μια μεταπτυχιακή διατριβή. Επίσης, για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των πεδίων τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη οι ομάδες πεδίου τοποθέτησαν πομπούς UHF-GPS σε άτομα του είδους, οι οποίοι αποκάλυψαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες όχι μόνο για τα πεδία τροφοληψίας, αλλά και για τις μεταναστευτικές τους διαδρομές. Η εκτεταμένη έρευνα πεδίου στα Αντικύθηρα συνεχίστηκε, καλύπτοντας όλο το νησί.

 

Όσον αφορά τις διαχειριστικές δράσεις του προγράμματος, την άνοιξη οι ομάδες πεδίου ξεκίνησαν την υλοποίηση της δράσης απομάκρυνσης αρουραίων από νησίδες των Μικρών Κυκλάδων και την κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε νησίδες των Μικρών Κυκλάδων, τη Σκύρο και τα Αντικύθηρα.

 

Η δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE οδήγησε στην πραγματοποίηση κοινής αποστολής με το πρόγραμμα LIFE ANDROSSPA στις Μικρές Κυκλάδες, ενώ υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας με το πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete.

 

Όσον αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η εκστρατεία συνεχίστηκε βάσει αρχικού χρονοδιαγράμματος, ενώ παράλληλα η ομάδα έργου παρήγαγε το φυλλάδιο του προγράμματος και ξεκίνησε η διανομή του στις περιοχές μελέτης.

 

Τρίτο έτος προγράμματος

Κατά το τρίτο έτος του προγράμματος η ομάδα έργου εστίασε κύρια στην υλοποίηση των διαχειριστικών δράσεων του έργου.

 

Τον χειμώνα ξεκίνησε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση της δράσης απομάκρυνσης αρουραίων από τις νησίδες Διονυσάδες, ενώ κατασκευάστηκαν επιπλέον τεχνητές φωλιές στις Διονυσάδες και τα Αντικύθηρα.

 

Μέσω του προγράμματος η Ορνιθολογική απέκτησε μια έκταση 13 στρεμμάτων στα Αντικύθηρα και ξεκίνησε η δημιουργία της «όασης ανεφοδιασμού» για τα μικρόπουλα που σταθμεύουν στο νησί κατά τη μετανάστευση.

 

Η τοποθέτηση πομπών σε άτομα Μαυροπετρίτη συνεχίζει να παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους κυρίως κατά την προ-αναπαραγωγική περίοδο στην ηπειρωτική Ελλάδα.

 

Ταυτόχρονα, η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσε το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ξεκίνησε τις επισκέψεις σε σχολεία των περιοχών του προγράμματος υλοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή πάνω από 1.000 μαθητών.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδόθηκε μια νουβέλα που απευθύνεται σε μαθητές με στόχο την ευαισθητοποίηση σε σχέση με το είδος, αλλά και σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα.

 

Η ομάδα του προγράμματος παρουσίασε αποτελέσματά του σε δύο συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Τέταρτο έτος προγράμματος

Κατά το τέταρτο έτος του προγράμματος η ομάδα έργου εστίασε κυρίως στη συνέχιση υλοποίησης των διαχειριστικών δράσεων του έργου, καθώς και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Επιπλέον έλαβε χώρα η τελευταία φάση των προπαρασκευαστικών δράσεων, η οποία ακολουθήθηκε από τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα, ενώ ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση και διανομή του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις διαχειριστικές δράσεις του προγράμματος, ολοκληρώθηκε το κύριο μέρος της δράσης εξάλειψης αρουραίων και πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση της κατάστασης στις νησίδες στις Μάκαρες και Διονυσάδες, ενώ συνεχίστηκε η κατασκευή τεχνητών φωλιών σε νησίδες στα Αντικύθηρα, Διονυσάδες και Τήλο. Εντατικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην «όαση ανεφοδιασμού» για τα μικρόπουλα στα Αντικύθηρα με φύτευση δέντρων, σπορά δημητριακών, κατασκευή θερμοκηπίου και άλλες κηποτεχνικές εργασίες.

 

Όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του προτύπου ανεφοδιασμού των μικρόπουλων στα Αντικύθηρα και ο προσδιορισμός της επιβάρυνσης του Μαυροπετρίτη από μεταλλαξιγόνους παράγοντες. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση της φθινοπωρινής μετανάστευσης μικρόπουλων στα Αντικύθηρα με τη χρήση ραντάρ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η παρακολούθηση ατόμων Μαυροπετριτών μέσω των πομπών τηλεμετρίας που είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν, παρέχοντας πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις σημαντικές περιοχές τροφοληψίας του είδους στην Ελλάδα.

 

Ταυτόχρονα, η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσε τη δράση παρουσίασης του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία των περιοχών του έργου και την αποστολή του σε ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς. Φέτος, στις δράσεις της συμμετείχαν περισσότεροι από 500 μαθητές από την ευρύτερη περιοχή της Νάξου, της ΒΔ Κρήτης και από τα Κύθηρα, ενώ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμμετείχαν πάνω από 1.500 μαθητές από 20 σχολικές μονάδες των περιοχών μελέτης του προγράμματος.

 

Παράχθηκε το τρίτο newsletter του προγράμματος.

 

Η ομάδα του προγράμματος παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων  του προγράμματος σε τρία συνέδρια στο εξωτερικό (1,2,3), συμμετείχε σε ημερίδα εργασίας με θέμα την εξάλειψη εισβλητικών ειδών, καθώς και συμμετείχε και στην προετοιμασία και δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου.