Τι επιφυλ​ά​σσει το μέλλον για τον Μαυροπετρίτη?

Blog page

Αξιοποιώντας δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης από Μαυροπετρίτες που προέρχονται από 5 περιοχές αναπαραγωγής (από τα Κανάρια νησιά μέχρι την Κύπρο) ​και εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, η ομάδα εργασίας του LIFE ElClimA σε συνεργασία με 14 ερευνητές από διακεκριμένα ερευνητικά ινστιτούτα παρήγαγε χάρτη καταλληλότητας του ενδιαιτήματος για το είδος στην κύρια περιοχή διαχείμασής του, τη Μαδαγασκάρη, με βάση τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις μέχρι το έτος 2070. Φέρνοντας στο φως νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στο μέλλον ο Μαυροπετρίτης, τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να συμβάλλουν στην διαχείριση του είδους υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
 
Kassara_et_al-2017-Scientific_Reports