Γενικές πληροφορίες

Τίτλος του προγράμματος:

Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή

 

Κωδικός προγράμματος: LIFE13 NAT/GR/000909

 

Προϋπολογισμός: 1.198.201
Διάρκεια: 01/08/2014 – 30/09/2018

 

Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν της συνεργασίας εταίρων με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη μελέτη και διαχείριση του Mαυροπετρίτη στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Nature Conservation Consultants, εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος LIFE03 NAT/GR/000091 “Conservation Measures for Falco eleonorae in Greece” με ανάδοχο την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία και διεθνή αναγνώριση, αφού για πρώτη φορά υλοποίησε την παγκόσμια απογραφή πληθυσμού του Μαυροπετρίτη και εισήγαγε στη χώρα μας ιδιαίτερα αποτελεσματικές διαχειριστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης των βιοτόπων αναπαραγωγής του.