Σημασία

.Η Ελλάδα θεωρείται ως η πιο σημαντική χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωση του Μαυροπετρίτη, αφού είναι πλέον γνωστό ότι φιλοξενεί κατά την περίοδο της αναπαραγωγής πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου 15.000 ζευγάρια.

Οι αναπαραγόμενες αποικίες στην Ελλάδα κατανέμονται ευρέως σε περισσότερα από 300 νησιά και νησίδες, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ μερικές μπορεί επίσης να βρεθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

 

InfographicLandscape_GR