Δελτίο τύπου: Κοινή Δράση προγραμμάτων LIFE για τον Μαυροπετρίτη

Blog page

Τα προγράμματα LIFE Άνδρος (ANDROSSPA www.androslife.gr) και LIFE ElClima, τα οποία υλοποιούν δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη, πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δράση τους. Με το σκάφος του προγράμματος LIFE Άνδρος «Καλυψώ» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις νησίδες της Άνδρου και των Μικρών Κυκλάδων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις για τον έλεγχο των πληθυσμών των χερσαίων θηρευτών, καθώς και την κατασκευή τεχνητών φωλιών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη.

Ο Μαυροπετρίτης φωλιάζει στις νησίδες του Αιγαίου αργά το καλοκαίρι εκμεταλλευόμενος το φθινοπωρινό ρεύμα μεταναστευτικών πουλιών, με τα οποία αναθρέφει τους νεοσσούς του. Η κλιματική αλλαγή έχει φανεί ότι ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζει το είδος και η ανάγκη να περιοριστούν οι ανθρώπινες πιέσεις που αθροίζονται στην πίεση από την κλιματική αλλαγή, καθώς και να παρασχεθούν κατάλληλα ενδιαιτήματα για να φωλιάσει στις νησίδες του Αιγαίου είναι επιτακτική για τη διατήρηση και προστασία του. Ο Μαυροπετρίτης είναι είδος εμβληματικό της περιοχής του Αιγαίου, καθώς εδώ φιλοξενείται το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του.

Ο συντονιστής του προγράμματος LIFE Άνδρος, Ισίδωρος Νικολάου, τόνισε «Η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το πρόγραμμα LIFE ElClima στις νησίδες των Μικρών Κυκλάδων έδωσε την ευκαιρία στις δύο ομάδες να αναβαθμίσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συντονισμένη δράση έδωσε μεγάλη ώθηση στην επιχειρησιακή μας ικανότητα, κάτι που είναι προς όφελος και των δύο προγραμμάτων».

Το πρόγραμμα LIFE Άνδρος διανύει το τελευταίο του έτος, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δράσεων για τον Μαυροπετρίτη στις νησίδες της Άνδρου που έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της αναπαραγωγικής του επιτυχίας μέσα από την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για ενίσχυση των φυσικών θέσεων φωλιάσματος και την απομάκρυνση των αρουραίων από τις νησίδες, με αποτέλεσμα την ανάκαμψη της βλάστησης και μείωση της θνησιμότητας αυγών και νεοσσών. Το πρόγραμμα LIFE ElClima βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται σε 7 περιοχές διάσπαρτες σε όλο το Αιγαίο, από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και τη Γραμβούσα, όπου θα πραγματοποιηθούν δράσεις τόσο για τη βελτίωση των χώρων φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη, όσο και τη παροχή κατάλληλων βιοτόπων για τα μεταναστευτικά πουλιά. Τα δύο προγράμματα με τις δράσεις αυτές θα παρέχουν στο είδος τις κατάλληλες συνθήκες για να ανταπεξέλθει όσο είναι δυνατόν στην κλιματική αλλαγή που ήδη συντελείται και αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

ΑρχείοNCC (2)

Οι τεχνητές φωλιές για τους Μαυροπετρίτες κατασκευάζονται με φυσικά υλικά των νησίδων, © Αρχείο NCC

 

ΑρχείοNCC (1)

Οι ερευνητές του προγράμματος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις νησίδες έλεγξαν το δίκτυο των δολωματικών σταθμών για τους χερσαίους θηρευτές, © Αρχείο NCC

 

ΑρχείοNCC (3)

Η επίσκεψη στις νησίδες πραγματοποιήθηκε με το σκάφος «Καλυψώ» του προγράμματος LIFE Άνδρος, © Αρχείο NCC