Και στη Ρώμη!​

Blog page
Αυτό τον μήνα η ομάδα έργου παρουσίασε τα προκαταρκτικά οικοτοξικολογικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πεδίων τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη στην ετήσια συνάντηση της διεθνούς οργάνωσης SETAC στη Ρώμη. Περισσότεροι από 2500 επιστήμονες από την πανεπιστημιακή κοινότητα, κυβερνητικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανώσεις, όπως WHO, UNEP, OECD, European Commission and US EPA, συμμετείχαν στο συνέδριο.