Δίαιτα

Κυρίως μεγάλα έντομα όπως πεταλούδες, ιπτάμενα μυρμήγκια, λιβελλούλες, τζιτζίκια και σκαθάρια, τα οποία συλλαμβάνει στον αέρα με τα νύχια του, επάνω από τα νησιά ή τη θάλασσα, αποτελούν τροφή για τον Μαυροπετρίτη μέχρι και τα τέλη Ιουλίου οπότε έχει ολοκληρωθεί η ωοτοκία. Λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας τροφής, το είδος αναγκάζεται να διασχίσει μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας συχνά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υγροτόπους των μεγάλων νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου και μέχρι τον Οκτώβριο, τρέφεται αποκλειστικά με μεταναστευτικά πουλιά, μία πηγή τροφής που, θεωρητικά, είναι ανεξάντλητη.