Τοποθέτηση πομπών σε Μαυροπετρίτες (Αντικύθηρα)

Blog page

Στις αρχές Σεπτέμβρη η ομάδα έργου τοποθέτησε πομπούς τύπου GSM-UHF σε 3 ενήλικα θηλυκά άτομα Μαυροπετρίτη στα Αντικύθηρα, με στόχο την παρακολούθηση των μετακινήσεών τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με έμφαση στην προ-αναπαραγωγική περίοδο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό των πεδίων τροφοληψίας και την μετέπειτα αξιολόγηση ενδεχόμενων πιέσεων που αντιμετωπίζει το είδος εκεί.

DSC_0044_Θηλυκός μαυροπετρίτης, σκουρόχρωμος, με πομπό Νο24, Απολυτάρα (Kassara - UOP)       DSC_0062_Θηλυκός μαυροπετρίτης, ανοιχτόχρωμος, με πομπό Νο23, Καμαρέλα(Kassara - UOP)       DSC_0070__Θηλυκός μαυροπετρίτης, ανοιχτόχρωμος, με πομπό Νο21 (Kassara - UOP)