Καλά νέα από τις Διονυσάδες!

Blog page

Πρασίνισε ξανά το Πρασονήσι, δικαιολογώντας και πάλι το όνομά του, καθώς πλέον δεν υπάρχουν αρουραίοι σε αυτό! Η ομάδα του προγράμματος στην τελευταία επίσκεψή της στις Διονυσάδες διαπίστωσε ότι είναι ελεύθερες από αρουραίους. Είναι στο χέρι όσων τις χρησιμοποιούν να παραμείνουν έτσι!

Dec 2016

Δεκέμβριος 2016: Πλήρης απουσία πράσινων φυτών και σκαμμένοι βολβοί

Dec 2017

Δεκέμβριος 2017: Καταπράσινες πλαγιές