Δρ. Σίνος Γκιώκας, Επίκουρος Καθηγητής Βιοποικιλότητας & Εξέλιξης Χερσόβιων Ζώων

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, GR-26500 Πάτρα
Τηλ/Φαξ: +30-2610-969218
E-mail: sinosg@upatras.gr
Ιστότοπος: https://sites.google.com/site/sinosgiokasgroup/

Επικοινωνία