Εργασίες πεδίου στο σύμπλεγμα νησιών Μάκαρες (Μικρές Κυκλάδες)

Blog page

Οι εργασίες πεδίου για το 2016 ξεκίνησαν. Η ομάδα πεδίου του προγράμματος LIFE ElClimA βρίσκεται στο σύμπλεγμα νησιών Μάκαρες, στις Μικρές Κυκλάδες και εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων στην περιοχή, εστιάζοντας στην κατασκευή τεχνητών φωλιών και την εξάλειψη χερσαίων θηρευτών. Μέχρι τώρα, έχουν κατασκευαστεί περίπου 300 τεχνητές φωλιές.

Φωτό: ©UOP/Κασσάρα

Donousa 1 Donousa2 Donousa3