Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

Blog page

FlyerFalco_AΗ παραγωγή ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα LIFE «Μέτρα διατήρησης για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην κλιματική αλλαγή» ξεκίνησε.

Δύο banners, ένα γενικό και ένα ειδικότερο με πληροφορίες για το πρόγραμμα, σε ελληνικά και αγγλικά, είναι έτοιμα, καθώς και ένα μικρό φυλλάδιο με πληροφορίες για το πρόγραμμα και το είδος, σε ελληνικά και αγγλικά.

Banner Προγράμματος

Flyer Προγράμματος