Πρώτη διεθνής συνάντηση εργασίας

Blog page

DSC_0584Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τους εταίρους, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού Nature Conservation Consultants (NCC), διοργανώνει την πρώτη διεθνή συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Μέτρα διατήρησης για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην κλιματική αλλαγή».

Στη συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιαστούν από την ομάδα έργου και θα συζητηθούν με τους συμμετέχοντες τα επιχειρησιακά σχέδια για τις διαχειριστικές και επιστημονικές δράσεις του προγράμματος. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συντελέσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δράσεων του προγράμματος.

Η συνάντηση εργασίας θα διοργανωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2015, στην Αθήνα.