Τελική συνάντηση εργασίας του προγράμματος στο συνέδριο 14th ICZEGAR

Blog page

FinalWorkshop

 

Η τελική συνάντηση εργασίας του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου “14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions” (ICZEGAR) στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 2019, όπου συμμετείχαν περίπου 40 σύνεδροι από τους 180 συνολικά συμμετέχοντες.

 

Μια ενότητα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE ElClimA. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι κύριες διαχειριστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και συγκεκριμένα, η εξάλειψη αρουραίων και η κατασκευή τεχνητών φωλιών σε νησίδες για τη βελτίωση των συνθηκών στις περιοχές φωλιάσματος, η δημιουργία όασης ανεφοδιασμού για στρουθιόμορφα για την αύξηση της διαθεσιμότητας τροφής, καθώς και η αξιοποίηση της τηλεμετρίας για τη μελέτη των προτύπων τροφοληψίας και τον προσδιορισμό απειλών για τον Μαυροπετρίτη στις περιοχές αναπαραγωγής του. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης για τη χρήση των ενδιαιτημάτων στη Μαδαγασκάρη και των απειλών που αντιμετωπίζει το είδος εκεί.

 

Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Διαχειριστικές δράσεις και ορθές πρακτικές για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των πτηνών στην κλιματική αλλαγή», όπου συζητήθηκε η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη μελέτη και διατήρηση του Μαυροπετρίτη μετά το πέρας και του δεύτερου προγράμματος LIFE για το είδος στην Ελλάδα, η σημασία της μετανάστευσης των εντόμων για το είδος, ειδικά κατά την προ-αναπαραγωγική περίοδο και τη μετανάστευση, οι δυνατότητες του είδους να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή όσον αφορά τις μεταβολές που θα υπάρξουν στις περιοχές αναπαραγωγής και τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα τροφής σε περίπτωση μετατόπισης του χρόνου μετανάστευσης των στρουθιόμορφων.

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας παρουσιάστηκε ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή, στον οποίο προτείνονται μέθοδοι για την υποστήριξη του είδους με παροχή πρακτικών πληροφοριών.

 

Οι περιλήψεις των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ ο Οδηγός Καλής Πρακτικής εδώ (προ στιγμής διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά).

 

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του συνεδρίου για την φιλοξενία!