Εκλαϊκευμένη αναφορά του προγράμματος

Blog page

Στην εκλαϊκευμένη αναφορά παρουσιάζονται συνοπτικά ο Μαυροπετρίτης, ο σκοπός του προγράμματος, οι δράσεις του και τα αποτελέσματά του.

Εκλαϊκευμένη αναφορά.