Αποτελέσματα της πρώτης διεθνούς συνάντησης εργασίας

Blog page

Η πρώτη συνάντηση εργασίας του προγράμματος Life ElClimA ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αθήνα το Σάββατο 21 Μαρτίου. Στη συνάντηση εργασίας, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότεροι από 30 επιστήμονες και αντιπρόσωποι αρμόδιων φορέων, έγινε παρουσίαση των επιχειρησιακών σχεδίων για τις διαχειριστικές και επιστημονικές δράσεις του προγράμματος, καθώς και των ευρημάτων των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για το Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με την περίοδο της αναπαραγωγής, μετανάστευσης και διαχείμασης του είδους. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν εκτενώς τεχνικές λεπτομέρειες για τη βελτίωση των επιχειρησιακών σχεδίων του προγράμματος, καθώς και τρόπους προσέγγισης των καίριων ζητημάτων διαχείρισης και προστασίας του είδους σε διεθνές επίπεδο.