Το προηγούμενο πρόγραμμα για τον Μαυροπετρίτη

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2003 και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2007. Ανάδοχος του προγράμματος ήταν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Στόχος του προγράμματος ήταν να συντονίσει και να υλοποιήσει δράσεις άμεσης προτεραιότητας για την αποτελεσματική και μακρόχρονη διατήρηση του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην Ελλάδα. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος, ήταν γνωστό ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στην Ευρώπη και το 70% στην Ελλάδα. Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον το 84% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπαράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η ευθύνη της χώρα μας για την προστασία του είδους να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλης χώρας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εταίρος της BirdLife International, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), τη Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) και τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος στόχευσαν στην προώθηση της διατήρησης του είδους στην Ελλάδα με την εφαρμογή δράσεων στις σημαντικότερες αποικίες του είδους, σε νησίδες αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 10 Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια του έργου, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της πρώτης απογραφής του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, την εφαρμογή συστημάτων φύλαξης στις περισσότερο απειλούμενες περιοχές για την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης διαταραχής στις αποικίες του Μαυροπετρίτη, της εφαρμογής πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για την ενίσχυση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης επιχείρησης εξάλειψης αρουραίων στο Αιγαίο Πέλαγος), της εφαρμογής εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού και δημιουργίας δικτύου μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα (i) την επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των αποικιών αναπαραγωγής των ειδών (επιβεβαίωση προηγούμενων αναφορών, ανακάλυψη αρκετών νέων), (ii) εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας σε κύριες αποικίες και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, (iii) προσδιορισμός των κύριων θηραμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής. Το έργο βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα καλύτερα Προγράμματα LIFE Φύση για το 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://ornithologiki.gr/falcoeleonorae