Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Blog page

Η ομάδα έργου του προγράμματος LIFE ElClimA συμμετείχε στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης» (http://helecos-8.web.auth.gr/), που διοργανώθηκε στις 20-23 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η ομάδα έργου παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την τροφοληψία του Μαυροπετρίτη κατά την προ-αναπαραγωγική περίοδο στα Αντικύθηρα και παράλληλα διαμοίρασε ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι και η διοργάνωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Πόστερ HELECOS, 2016