Συμμετοχή στο 3ο διεθνές συνέδριo «Island Invasives Conference 2017»

Blog page

Το πρόγραμμα LIFE ElClimA συμμετείχε στο 3ο διεθνές συνέδριo «Island Invasives Conference 2017» (islandinvasives2017.com) για τα εισβλητικά ξενικά είδη σε νησιά, παρουσιάζοντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εξαλείψεων αρουραίων στις νησίδες της Κρήτης και των Κυκλάδων. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην πόλη Dundee της Σκωτίας 10-14 Ιουλίου 2017.

ElClimA_poster1

20170711_1102441 20170711_1401321 20170712_1349451