Διπλωματική για την παρουσία παρασίτων και ανωμαλιών στο αίμα μεταναστευτικών πουλιών

Blog page

Η βιολόγος, Μαρία Παπαδημητράκη, στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής της εργασίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Life ElClimA, μελέτησε την ύπαρξη κυτταρικών ανωμαλιών και παρασίτων στο αίμα τεσσάρων μεταναστευτικών ειδών πτηνών: του Τρυγονιού, του Συκοφάγου, του Αηδονιού και του Κοκκινοκεφαλά.

Τα δείγματα αίματος λήφθηκαν από μεταναστευτικά πουλιά που παγιδεύτηκαν και δαχτυλιώθηκαν στα Αντικύθηρα. Τα αποτελέσματα της εργασίας της ανέδειξαν την ύπαρξη τόσο κυτταρικών ανωμαλιών όσο και παρασίτων στο αίμα των τεσσάρων ειδών πουλιών μελέτης. Υποδεικνύεται έτσι για πρώτη φορά η ύπαρξη περιβαλλοντικών παραγόντων καταπόνησης στο αίμα των ειδών αυτών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την φυσιολογική τους κατάσταση και κατ’ επέκταση διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους.