Το υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του προγράμματος

Blog page

Το υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του προγράμματος με τίτλο «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα» είναι έτοιμο. Ο Μαυροπετρίτης μαζί με άλλα πουλιά γίνονται οι αγγελιοφόροι των αλλαγών που επιφέρει η Κλιματική Αλλαγή για τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 10 δραστηριότητες, η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία ιστορία ενός κόμικ. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.lifefalcoeleonorae.gr/falco-project/enveducation/