Σε πλήρη εξέλιξη η δράση εξάλειψης αρουραίων στις νησίδες Διονυσάδες

Blog page

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δράση εξάλειψης αρουραίων στις νησίδες Διονυσάδες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντίστοιχη δράση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, καλύπτοντας μια έκταση πάνω από 6.000 στρέμματα.

Οι Διονυσάδες αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, Καταφύγιο Άγριας Ζωής και σημαντική σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο αποικία του Μαυροπετρίτη και έχουν αποτελέσει πεδίο έρευνας για το είδος, καθώς και πεδίο εφαρμογής δράσεων για την προστασία του ήδη από τη δεκαετία του ‘70. Ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Μαυροπετρίτης στις νησίδες προέρχεται από τους αρουραίους, οι οποίοι θηρεύουν αυγά και νεοσσούς, ενώ υποβαθμίζουν σημαντικά τη βλάστηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη μελέτη του είδους στις Διονυσάδες οι αρουραίοι θηρεύουν περίπου το 30% των αυγών του Μαυροπετρίτη.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος, στις αρχές Νοεμβρίου ξεκίνησε η δράση εξάλειψης αρουραίων στις νησίδες σε συνεργασία με το Δασονομείο Σητείας. Χρησιμοποιείται επιλεκτική μέθοδος τοποθέτησης δολωματικών σταθμών που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε εκατοντάδες νησιά και νησίδες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και 37 νησίδες του Αιγαίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν θέτει σε κίνδυνο άλλα είδη πανίδας των νησίδων ή τον άνθρωπο.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης και αφού στις νησίδες δεν θα απαντώνται πλέον αρουραίοι, ουσιαστικής σημασίας είναι η συμβολή όλων όσων τις χρησιμοποιούν για την αποφυγή επανεισαγωγής τους. Για τον σκοπό αυτό όσοι μεταβαίνουν με σκάφος στις νησίδες καλούνται να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, τόσο για την αποφυγή εισόδου αρουραίων στα σκάφη τους, όσο και για την αποφυγή προσέλκυσης αρουραίων που ενδεχομένως να βρίσκονται σε σκάφη στις νησίδες. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, ενώ έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες στα σημεία αποβίβασης στις νησίδες.

DSCN6867_sm DSC_0207_sm DSC_0134_sm DSC_0041_sm TrailCamera EradicationInNumbers_el