Οι «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα» σε σχολεία της Κρήτης

Blog page

Οι «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα» βρέθηκαν σε δημοτικά σχολεία της Σητείας στην Κρήτη και έφεραν το μήνυμα στα παιδιά, που έγιναν και τα ίδια πουλιά για να το διαδώσουν.

Το εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα» σχεδιάστηκε με σκοπό τη διάδοση του μηνύματος που μας φέρνουν τα πουλιά και την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι Μαυροπετρίτες, μαζί με άλλα πουλιά, γίνονται οι αγγελιοφόροι των αλλαγών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή για τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

s1 s2 s3 s4