Εργασίες πεδίου στα Αντικύθηρα

Blog page

Οι εργασίες πεδίου στο πλαίσιο της δράσης C3 (Δημιουργία «οάσεων ανεφοδιασμού» για μεταναστεύοντα στρουθιόμορφα στα Αντικύθηρα) κορυφώνονται αυτή την εποχή. Το προσωπικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων, διαμορφώνουν το χώρο του αγροκτήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μεταναστευτικών πουλιών! Εκτός από τη φύτευση δένδρων και τη σπορά σιτηρών και ψυχανθών, οι εργασίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων δένδρων, τη συντήρηση των αναβαθμίδων και τη δημιουργία φυτοφραχτών.

Παράλληλα υλοποιείται και η Δράση D1, η οποία έχει ως αντικείμενο την επιστημονική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων.

photos: ©ΕΟΕ/Τσιόπελας

IMG_20170412_115411 IMG_20170412_115557 IMG_20170412_120037